Nieuws

Het Food lab van Voedsel voor de Toekomst: cocreatie in de praktijk

Cocreatie is een hip woord. Het wijst op samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces, een proces waarbij dialoog, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat centraal staan. Maar hoe ziet cocreatie er in de praktijk uit? De lancering van het food lab is alvast een mooi voorbeeld.

Al meer dan een jaar werken …

Chiro-jongeren doen met Colruyt Group aan productontwikkeling

Tijdens het project ‘Voedsel voor de Toekomst’ denken jongeren na hoe we in de toekomst om zullen gaan met voedsel. De jongeren van Chiro Sabbath en Chiromeisjes Oika Buizingen werkten tijdens een workshop nieuwe producten uit. En de beste ideeën? Die vinden we binnenkort misschien terug in de winkelrekken…

Indonesische studenten ontwikkelen mee de toekomst van ons voedsel

Hoe voeden we de snel groeiende wereldbevolking op een duurzame en gezonde manier? Dat vraagstuk brengt Vredeseilanden, Colruyt Group, KU Leuven en de provincie Vlaams-Brabant samen in het consortium Voedsel voor de Toekomst. Een globaal vraagstuk waar jongeren wereldwijd mee geconfronteerd (zullen) worden. Ook in Indonesië. Daarom legden we ons oor ook bij hen …

Voedsel voor de Toekomst voorgesteld aan publiek

Op dinsdag 22 november stelden de provincie Vlaams-Brabant, Vredeseilanden, Colruyt Group en KU Leuven in Gent tijdens Your Choice op Horeca Expo het project Gezocht: Voedsel voor de Toekomst voor. Deze onuitgegeven coalitie wil de komende jaren op zoek naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. We willen het …

Wetenschapsweek 2016: Jongeren denken na over Voedsel in 2050

In oktober vindt traditiegetrouw de wetenschapsweek plaats. Over heel Vlaanderen maken jongeren kennis met wetenschap. Dit jaar trokken ook wij onze stoute schoenen aan en waagden het om onze deuren open te zetten voor kinderen van de lagere school. Op maandag 25 en vrijdag 28 oktober verwelkomden we leerlingen van de laatste graad van …

Ontbijtsessie op Horeca Expo

De provincie Vlaams Brabant, Vredeseilanden, Colruyt Group en KU Leuven gaan samen met jongeren, experten, boeren, … op zoek naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Voedsel voor de Toekomst zet wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven, overheden, burger-consumenten en maatschappelijke organisaties samen aan tafel. Door 3 duurzame ketens op …