Voedsel voor de Toekomst voorgesteld aan publiek

Op dinsdag 22 november stelden de provincie Vlaams-Brabant, Vredeseilanden, Colruyt Group en KU Leuven in Gent tijdens Your Choice op Horeca Expo het project Gezocht: Voedsel voor de Toekomst voor. Deze onuitgegeven coalitie wil de komende jaren op zoek naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. We willen het debat letterlijk voeden vanuit de praktijk door 3 duurzame voedselketens op te zetten. Dit doen we samen met jongeren, de ‘consumenten van de toekomst’.

De vraag van 9 miljard

Tegen 2050 zijn we met meer dan 9 miljard mensen op de aarde, waarvan 70% in de steden zal leven. “Meer produceren is dan één zaak”, zegt projectcoördinator Caroline Huyghe. “Nog belangrijker is wat we produceren en hoe. Het voedselsysteem moet producten afleveren die de bevolking op een zo efficiënt en gezond mogelijke manier voeden, met een zo klein mogelijke milieu-impact.”

“Concreet gaan we op zoek naar lekkere en voedzame producten uit het Zuiden die tegelijk nieuwe kansen bieden aan de boeren die ze produceren”, legt Caroline Huyghe uit. “De obstakels, opportuniteiten en vragen die we tijdens dit proces op onze weg vinden, zullen het debat vorm geven.”

Co-creatie

Precies omwille van de complexiteit van het vraagstuk, bundelt het project de expertise van vier partners. Colruyt Group en Vredeseilanden gooien hun expertise in de strijd op het vlak van ketenontwikkeling, verduurzamen van productketens en vermarkting van de eindproducten. KU Leuven zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van het project, werpt kritische vragen op en documenteert het co-creatieve proces. De provincie Vlaams-Brabant betrekt via haar uitgebreid netwerk in Vlaams-Brabant jongeren, organisaties, onderwijsinstellingen,…

Vanuit de praktijk

“Om het debat te voeden vanuit de praktijk willen we 3 nieuwe duurzame ketens opzetten die uiteindelijk zullen resulteren in een aantal duurzame producten in het winkelrek”, legt Caroline Huyghe uit. “Op basis van een aantal economische, ecologische en sociale criteria werd gekozen voor peulvruchten, Andesgewassen (zoals quinoa) en zeewieren. De drie ketens hebben een eigen specificiteit. Ze laten ons toe om telkens nieuwe klemtonen te leggen en ons verhaal zo volledig mogelijk te brengen.”

Consumenten van de toekomst

In het project is de actieve betrokkenheid van burgers/consumenten cruciaal. “De consumenten van de toekomst zijn de jongeren van vandaag. Zij gaan de uitdaging in beeld brengen, deel uitmaken van smaakpanels, input geven voor het wetenschappelijk onderzoek en de productontwikkeling, en hun kritische blik werpen op het project.” Tijdens de wetenschapsweek beet basisschool De Zevensprong in Leuven de spits af…