De Partners

Rikolto (Vredeseilanden) pleit voor een duurzame familiale landbouw, duurzame voeding en eerlijke handel in het Zuiden, maar ook in het Noorden. Lokale oplossingen dragen bij aan een globale en collectieve uitdaging en er moeten coherente oplossingen bedacht worden voor alle partijen. De voorbije jaren werkte Vredeseilanden al samen met Colruyt Group op verschillende ketenprojecten (rijst, bananen, passievruchten…). Dit project is een nieuwe stap waarbij we experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking tussen verschillende partners via co-creatie.

Caroline Huyghe - Vredeseilanden

Al sinds 2002 investeert Colruyt Group via Collibri Foundation in kleinschalige vormings- en scholingsprogramma’s voor jongeren in die regio’s in ontwikkeling waar we producten aankopen. De vormingsprojecten gaan altijd gepaard met de uitbouw van een duurzame productieketen. Jongeren krijgen een professionele opleiding zodat ze met succes hun toekomst kunnen uitbouwen in de landbouw of gerelateerde sectoren. Zo geeft vorming aanleiding tot ketenprojecten en ontwikkeling van nieuwe Boni Selection-producten, en omgekeerd: aan een nieuwe keten wordt ook een nieuw vormingsproject gekoppeld. Het resultaat: zowel op sociaal als op economisch vlak versterkt de lokale gemeenschap zichzelf. En de vorming van jongeren is direct gelinkt aan onze kernactiviteit als retailer.

Mieke Vercaeren - Public affairs & Sustainability bij Colruyt Group

Hogeschool UCLL wist onmiddellijk dat we onze bijdrage wilden leveren aan dit project: jongeren bereiken met een boodschap rond duurzame en gezonde voeding sluit perfect aan bij onze expertise en ambitie zowel wat betreft marketingcommunicatie als voedingskunde.   Onze studenten worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe ideeën rond het vermarkten van duurzame en gezonde voeding wat past binnen onze focus op duurzaam ondernemen.  Zo kunnen onze studenten zelf mee vorm geven aan het voedsel voor de toekomst.

Sebastiaan Boussauw - Lector Marketing

De provincie Vlaams-Brabant is één van de belangrijkste kenniseconomische regio’s in Europa. Op vlak van voeding behoort de regio tot de wereldtop. Het unieke samenspel van toponderzoek, toegepast onderzoek en industriële toepassingen leidt tot constante innovatie in productie, verwerking en logistiek van voeding. Door verschillende actoren te verenigen in co-creatieve samenwerkingsverbanden en daardoor de traditionele denkkaders te overstijgen, wil de provincie Vlaams-Brabant een antwoord bieden op de globale uitdaging om een groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden.

Steven Andries - Coördinator Noord-Zuidwerking van de Provincie Vlaams-Brabant

Met onze Sustainable Food Economies Research Group (SFERE) willen we inzicht krijgen in Europese en Globale voedselvraagstukken. We gaan op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking tussen publieke en private actoren om op deze manier een bijdrage te leveren aan het publieke debat en om samen te werken aan een duurzamere wereld. Dit project is een unieke kans om  een marketing proces van bij het begin te documenteren, een manier van samenwerken te onderzoeken en zelf actief mee te werken als een ‘actor of change’.

Tjitske Anna Zwart - KU Leuven