Ontbijtsessie op Horeca Expo

De provincie Vlaams Brabant, Vredeseilanden, Colruyt Group en KU Leuven gaan samen met jongeren, experten, boeren, … op zoek naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Voedsel voor de Toekomst zet wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven, overheden, burger-consumenten en maatschappelijke organisaties samen aan tafel. Door 3 duurzame ketens op te zetten, zoeken we naar lekkere en voedzame producten uit het Zuiden met een kleine milieu-impact die tegelijk nieuwe kansen bieden aan de producenten.

In deze sessie lichten we graag de opzet van het project toe en nodigen we jullie uit om mee na te denken over en te proeven van de toekomst.

Inschrijven via deze website…